Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2014

5246 2899 500
Reposted fromonepropercastle onepropercastle
patus
5546 5989
zbyt często..
Reposted fromhugmetight hugmetight
patus
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."

Roland Barthes "Fragmenty dyskursu miłosnego"
Reposted fromextraordinary extraordinary
patus
Chyba jedyne, co wiedziałam na pewno, to fakt, że nie mogę jeszcze raz pozwolić się zniszczyć. Zbyt mało ze mnie zostało – moje serce było już niemal puste.
— Richard Paul Evans.
Reposted fromnutt nutt
patus
5950 1cff
Reposted fromwebomatic webomatic
patus
6170 520a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
patus
6542 c27b
Reposted fromgratee gratee

February 16 2014

7881 adb0
Reposted fromdavid-10inch david-10inch
8037 2635 500
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth
8638 90cd

afternoontea7:

Visit mystic-minds.tumblr.com (via Pinterest)

Reposted fromHowyadoin Howyadoin
0355 55bb
Reposted fromTinkalila Tinkalila
patus
Bo tak już jest, że to, co się widzi i słyszy, zależy w dużej mierze od tego, gdzie się stoi i kim się jest.
— Clive Staples Lewis - Siostrzeniec czarodzieja.
Reposted fromnutt nutt
7807 6a20 500

Orion Rising

Reposted fromessenceofnature essenceofnature
patus
7506 c4e4 500
Reposted fromnutt nutt
patus
7826 48e1
Reposted fromguidetomadness guidetomadness
8627 6c55 500
Reposted fromHowyadoin Howyadoin
8687 ff42 500
Reposted fromkendrasue94 kendrasue94
8622 49ab
Reposted fromHowyadoin Howyadoin
0392 23ab

yuki-chan1:

Oh. my. God. *dies* 

8621 a529 500

streetkingskay:

streetking

street - nature - urban

Reposted fromHowyadoin Howyadoin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl